FEL DIAGNOS - Patienterna som inte finns

Länk till Trailer nr 1

Med ditt stöd, skapar vi en dokumentär om kampen för att kroniskt sjuka ska få en rimlig vård.

Produktionen stöds av


fsi

 

Kronisk sjukdom. En dödsdom!

Steg för steg tas livet ifrån dig…

Du ligger i sängen i ett mörkt sovrum. Dygnet runt. Sju dagar i veckan. Veckor blir till månader och månader blir till år.

Det finns inga svar, bara frågor. Det finns inget hopp om att bli bättre. Bara sämre.

Sjukvården har gett upp. Några närstående orkar inte mer… Andra kämpar med näbbar och klor…

Ett desperat sökande efter en lösning. Men hoppet dör allt mer…

Så kommer det: Någon med samma symptom som du. En diagnos som inte stämmer. Någon som blivit bättre genom vård utomlands.

Men din läkare är kritisk:

- Det finns ingen sådan sjukdom!

- Vi har redan testat det. Ditt testresultat var negativt!

- Behandlingen är inte godkänd enligt de svenska rekommendationerna.

Men fler och fler i samma situation som du berättar att de blivit bättre. De bekostar sin behandling själva och åker till Tyskland, Finland, England eller USA. En annan medicinsk verklighet. Kanske finns det hopp även för dig???

...

Dokumentären ”Fel diagnos"

I dokumentären kommer vi att få följa hur kroniskt sjuka patienter har det i dagens Sverige.


Hur behandlas patienter och anhöriga av sjukvården?

Saknas medicinska verktyg?

Eller är det viljan som saknas? Varifrån kommer den tystnadskultur som hindrar vanliga läkare från att behandla?

Vilka är det som står i vägen för förändring inom svensk sjukvård?

Hur ser det ut i andra länder?


Några svar finns redan. Tyskland har en tradition att låta patienterna själva välja sin vårdgivare. Det finns en mer flexibel syn som bejakar både den traditionella skolmedicinen och alternativa metoder. USA har helt nyligen drastiskt ändrat sina behandlingsrekommendationer för t ex kronisk borrelia. (En diagnos som enligt svensk sjukvård knappt förekommer, men som enligt utländska forskningslabb blir allt vanligare.) Vi kommer att intervjua internationellt erkända experter som beskriver hur sjukdomarna fungerar och vilka problem som finns. Vi kommer att kritiskt granska olika medicinska labbtester samt beskriva vilka problem och möjligheter som finns för att identifiera olika bakterier och virus.


Syftet med dokumentären är

- att redovisa nuläget för de kroniskt sjuka - att redovisa forskningsläget kring kroniska sjukdomar med fokus på färstingrelaterade sjukdomar. - att opinionsbilda för att alla som kan bli friska ska få en rimlig vård utan att behöva bekosta den själv. Publicering: Målsättningen är att dokumentären i första hand ska publiceras i en etablerad svensk mediekanal.

Risker och utmaningar

Allt är svårare i praktiken än i teorin när det gäller undersökande journalistik och djupgående rapportering. För att göra saker bra kostar det både i tid och pengar. Det finns starka krafter inom sjukvården som inte vill bli avslöjade. Vi behöver därför din hjälp! Många av de sjuka och anhöriga som vi vill hjälpa lever på ekonomisk och humanitär miniminivå och kan därför inte bidra. Därför hoppas vi att du som har råd är extra generös i ditt bidrag till vårt projekt.


Tillsammans kan vi göra det! Tack för att du tror på detta projekt och vill vara en del att berätta denna mycket viktig historia.

...